Latest updates

Exam schedule online now!
See the 'Courses and Exams'-tab in the menu

Class location change CO and DO
due to large amounts of students, some classes have been rescheduled. Check the schedule for more info.

Schedule change Set Theory Spring 2016
Now on Friday instead of Thursday

Lokatie verandering Fundamenten
Alle colleges zijn nu in het Ruppert gebouw, niet in het Minnaert

Class location change ANT
All classes are now in the Huygens building. Check the schedule for more info.


Welcome to the Dutch Master's Degree Programme in Mathematics

The Departments of Mathematics of the Dutch universities have combined their efforts to enhance their master programmes in mathematics. Part of the cooperation is aimed at organising joint courses in mathematics. These joint courses offer students the highest quality of instruction and open up opportunities for interaction with students of other institutes of mathematics. In the master programme of each university it is stipulated how many credit points must be earned by taking courses in the national master programme. For students who intend to pursue a PhD programme after completing their master's programme, the national programme increases the range of options open to them. For further questions concerning the national master's degree programme in mathematics consult your local director of the master's programme.

Welkom bij de lerarenvakken van Mastermath

Het programma van zeven lerarenvakken is ontstaan uit een initiatief van Mastermath en de Nederlandse vakdidactici in de wiskunde om actie te ondernemen tegen het tekort aan eerstegraads docenten.

Het programma is primair gericht op studenten die een academische bètamasteropleiding anders dan wiskunde hebben afgerond. Door het volgen van een aantal van deze vakken kunnen zij voldoen aan de vakinhoudelijke toelatingseisen van de universitaire lerarenopleidingen. De te volgen vakken hangen af van de vooropleiding. De lerarenopleiding kan hierover informeren.

Daarnaast staat het pakket open voor:

  • HBO-masterstudenten met een positief advies van hun opleiding;
  • eerstegraadsdocenten wiskunde die hun kennis willen verdiepen en actualiseren, in de vorm van nascholing;
  • studenten met een afgeronde academische alfa- of gamma-masteropleiding, die door middel van een "assessment” getoond hebben het pakket te kunnen volgen;
  • studenten die een universitaire educatieve masteropleiding volgen (vanwege overlap met het bachelor wiskunde programma kan slechts een deel van het pakket meetellen, studieadviseur en examencommissie kunnen hierover informeren).

Deze informatie, en ook vakinhoudelijke informatie is te vinden op onze nieuwe electronische leeromgeving: elo.mastermath.nl

  Last changed: 19-11-2015 13:39